Zadání úkolu B

Poslechněte si ukázky a napište o jaké nástroje se jedná.
Soubor, který jste vytvořili v Google dokumentech, mně odešlete ve formátu pdf na můj školní e-mail.
Pozor! E-mail musí obsahovat vše, co obsahovat má ;)

1.

2.

3.

4.