Zadání úkolu A

Vytvořte na jednom PC Google dokument. Do názvu dejte vaše příjmení.
Poslechněte si písničky níže a do tabulky, kterou vložíte do dokumentu, napište její název a jméno interpreta.
Dbejte na grafickou a typografickou úpravu dokumentu.
Pokud jste hotovi, pokračujte na úkol B

1.

2.

3.

4.

5.