Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace

Úvod

Cizí jazyky
Český jazyk
Dějepis
Fyzika
Chemie
ICT
Matematika
Prvouka
Přírodopis
Vlastivěda
Zeměpis


Od září 2011 do února 2014 probíhal na ZŠ Staňkov projekt EU peníze školám. Po vytvoření projektového záměru a schválení projektové žádosti byla naše škola do projektu zařazena a díky tomu z fondu EU peníze školám získala 1 813 600,- Kč. V průběhu trvání projektu jsme vypsali celkem tři výběrová řízení na ICT. Na škole probíhala individualizace hodin českého jazyka, anglického jazyka, matematiky, zeměpisu, informatiky a učitelé vytvářeli sady didaktických materiálů pro zkvalitnění výuky v českém, anglickém a německém jazyce, matematice, prvouce, vlastivědě, přírodopisu, zeměpisu, dějepisu, ICT, fyzice a chemii. Většina učitelů se také v rámci projektu zúčastnila dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a jeden učitel zahraničního jazykového kurzu.

ZŠ Staňkov zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy výukové materiály pro 7., 8. a 9. ročník – předmět dějepis a pro 5., 8. a 9. ročník – předmět informatika.

Pokud byste měli problém se zobrazením DUMu (Digitální Učební Materiál), který je uložený v systému MOODLE, vyberte níže internetový prohlížeč, který používáte a zhlédněte krátký videonávod.

Internet Explorer | Mozilla Firefox | Google Chrome | Opera

Zajímavé odkazy

Česká škola
MŠMT - web věnovaný šablonám
MOODLE ZŠ Staňkov

Adresa školy

Základní škola Staňkov
Komenského 196
345 61 Staňkov

© Základní škola Staňkov
info@zsstankov.cz